De Belastingdienst heeft vragen over de vennootschapsbelasting beantwoord die zijn gesteld tijdens het webinar 'Coronavirus fiscale maatregelen en de gevolgen'.

Hieronder staan de antwoorden op de vragen over de VPB.

Afwijkend boekjaar

 1. Vraag (V): Hoe nemen we in een verlengd boekjaar de coronareserve op in de VPB-aangifte 2018?
  Antwoord (A): Belastingplichtigen die een boekjaar hanteren dat niet gelijk is aan het kalenderjaar, kunnen in het laatste boekjaar dat eindigt in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020 een fiscale coronareserve vormen. De reserve wordt in dat geval uiterlijk in het boekjaar na het boekjaar waarin de reserve is gevormd volledig in de winst opgenomen. De dotatie aan de coronareserve wordt in de aangifte Vpb 2019 opgenomen in de rubriek overige fiscale reserves. De vrijval in het boekjaar 2020 wordt als onttrekking in deze rubriek opgenomen in de aangifte VPB 2020.

 2. V: Stel, het eerste jaar is een verlengd boekjaar 2018/19. Het bedrijf wordt ook getroffen door corona. Hoe moet ik het omzetverlies beoordelen? (Omdat ik aangifte VPB over 2018 moet doen, mag dan ook een reserve gevormd worden?)
  A: Belastingplichtigen die een boekjaar hanteren dat niet gelijk is aan het kalenderjaar, kunnen in het laatste boekjaar dat eindigt in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020 een fiscale coronareserve vormen. De reserve wordt in dat geval uiterlijk in het boekjaar na het boekjaar waarin de reserve is gevormd volledig in de winst opgenomen.

Aangifte 2019 en de fiscale coronareserve

 1. V: Wat te doen met aanslagen VPB 2019 die al onherroepelijk vaststaan en waar nu een coranagerelateerd verlies wordt verwacht?
  A: Totdat de Wet waarbij dit geregeld wordt in werking treedt (Belastingplan 2021, voorziene ingangsdatum 1 januari 2021), kan de ondernemer de fiscale coronareserve vormen tot het moment waarop de inspecteur de aanslag over het vrijvaljaar oplegt. Daarna gaat de wettelijke regeling gelden, en kan hij de fiscale coronareserve nog vormen tot het moment dat de aanslag van het jaar waarover de reserve kan worden gevormd onherroepelijk vast komt te staan.
 2. V: Kan ik de coronareserve nog toepassen als 2019 al definitief geregeld is?
  A: Totdat de Wet (Belastingplan 2021, voorziene ingangsdatum 1 januari 2021) waarbij dit geregeld wordt in werking treedt, kan de ondernemer de fiscale coronareserve vormen tot het moment waarop de inspecteur de aanslag over het vrijvaljaar oplegt. Daarna gaat de wettelijke regeling gelden, en kan hij de fiscale coronareserve nog slechts vormen tot het moment dat de aanslag van het jaar waarover de reserve kan worden gevormd onherroepelijk vast komt te staan.

 3. V: Stel, aangifte 2019 heb ik reeds ingediend. Kan ik de coronareserve alsnog opnemen als correctie?
  A: Totdat de Wet waarbij dit geregeld wordt in werking treedt (Belastingplan 2021, voorziene ingangsdatum 1 januari 2021) kan de ondernemer de fiscale coronareserve vormen tot het moment waarop de aanslag over het vrijvaljaar wordt opgelegd. Daarna gaat de wettelijke regeling gelden, en kan hij de fiscale coronareserve nog slechts vormen tot het moment dat de aanslag van het jaar waarover de reserve kan worden gevormd onherroepelijk vast komt te staan.

 4. V: Als de aanslag VPB 2019 al definitief is opgelegd en de bezwaartermijn reeds verstreken dan bestaat er, neem ik aan, de mogelijkheid voor een verzoek om ambtshalve vermindering voor de reeds definitieve aanslag 2019?
  A: Totdat de Wet waarbij dit geregeld wordt in werking treedt (Belastingplan 2021, voorziene ingangsdatum 1 januari 2021) kan de ondernemer de fiscale coronareserve vormen tot het moment waarop de inspecteur de aanslag over het vrijvaljaar oplegt. Daarna gaat de wettelijke regeling gelden, en kan hij de fiscale coronareserve nog slechts vormen tot het moment dat de aanslag van het jaar waarover de reserve kan worden gevormd onherroepelijk vast komt te staan.

Beleggingsverlies en coronareserve

V: Kwalificeert een waardedaling effectenportefeuille welke een bv ter belegging aanhoudt voor de coronareserve?
A: Een beleggingsverlies kan onder omstandigheden ook gelden als een coronagerelateerd verlies.

Aanvulling/correctie indienen

 1. V: Als het verlies in 2020 hoger blijkt dan verwacht, kan ik dan een correctie-aangifte Vpb indienen of bezwaar maken tegen de definitieve aanslag 2019?
  A: Ja, de ondernemer kan een aanvulling op de aangifte indienen of, als de aanslag al is opgelegd, bezwaar maken.
 2. V: Hoe wordt er mee omgegaan als achteraf blijkt dat mijn schatting (onderbouwing) van het coronagerelateerde verlies te hoog is geweest?
  A: Als de ondernemer constateert dat hij een te hoge coronareserve in de aangifte heeft opgenomen, kan hij dit herstellen door middel van een aanvulling op die aangifte.

 3. V: Wat als de aangifte VPB al is ingediend en geen coronareserve is opgenomen, omdat het op het moment van aangifte doen nog niet bekend was. Kan ik een aanvullende aangifte indienen of bezwaar maken?
  A: Totdat de Wet waarbij dit geregeld wordt in werking treedt (Belastingplan 2021, voorziene ingangsdatum 1 januari 2021)kan de ondernemer de fiscale coronareserve vormen tot het moment waarop de inspecteur de aanslag over het vrijvaljaar oplegt. Daarna gaat de wettelijke regeling gelden, en kan hij de fiscale coronareserve nog slechts vormen tot het moment dat de aanslag van het jaar waarover de reserve kan worden gevormd onherroepelijk vast komt te staan.

NOW-regeling

V: De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-regeling) is belast voor de winstbelasting. Hoe moet je dit zien in verhouding of combinatie met de coronareserve in de VPB? Telt hij dan ook mee?
A: Doordat de NOW tot de winst behoort, heeft hij invloed op het verwachte verlies in 2020. Voor zover het verwachte verlies verband houdt met de coronacrisis kan de ondernemer een coronareserve vormen. De NOW kan dus ook van invloed zijn op het coronagerelateerde verlies.

Concernregeling

 1. V: Er is sprake van een vennootschap onder firma (vof) tussen directeur-grootaandeelhouder (dga) en zijn bv. Mag ik dan geen concernregeling toepassen?
  A: Nee, de fiscale eenheid kan alleen tussen belastingplichtigen voor de VPB tot stand worden gebracht. Een vof en een dga zijn niet belastingplichtig voor de VPB en kunnen dus niet in een fiscale eenheid worden opgenomen.
 2. V: Kun je verzoeken om toepassing concernregeling of is deze regeling verplicht?
  A: De regeling van de fiscale eenheid voor de VPB is (anders dan de fiscale eenheid voor de Omzetbelasting) alleen op verzoek.

 3. V: Als de concernregeling van toepassing is, mag je dan nu nog kiezen om dit over geheel 2020 niet meer toe te passen?
  A: Nee, de fiscale-eenheidsregels blijven ongewijzigd gelden. Een verbreking van de fiscale eenheid op verzoek kan dus alleen naar de toekomst plaatsvinden.

NB: De antwoorden zijn informatief van aard. Een uitspraak van de Belastingdienst over een specifieke situatie is mogelijk via vooroverleg.

In deze reeks van vragen en antwoorden van de Belastingdienst in coronatijd zijn eerder de volgende publicaties verschenen:

Verder is er een thema beschikbaar over de fiscale coronareserve en staan in het Dossier Coronavirus alle fiscale coronaregelingen.

Bron: Belastingdienst

Carrousel: Carrousel

Informatiesoort: Nieuws

Focus: Focus

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Dossiers: Corona

  2604
Gerelateerde artikelen