Tweede Kamerlid Van Weyenberg (D66) wil van de Staatssecretarissen van SZW en Financiën weten waarom het noodzakelijk is om de opbouw van het huidige pensioen eigen beheer (PEB) vóór 1 juli 2017 stop te zetten, terwijl de beslissing over de toekomst van het opgebouwde pensioen pas uiterlijk 31 december 2019 genomen moet worden? Wat zou er volgens de bewindslieden misgaan als de deadline voor het stopzetten van de huidige opbouw van PEB wordt verlengd naar 1 oktober 2017? Van Weyenberg wil binnen een week antwoord op deze vragen.
Verder stelt Van Weyenberg de volgende vragen:
  • Wat voor (financiële) consequenties heeft het als een dga niet vóór 1 juli 2017 heeft geregeld dat de huidige opbouw van het PEB wordt stopgezet?
  • Op welke manier worden dga's die niet vóór 1 juli 2017 de huidige opbouw van PEB hebben stopgezet geïnformeerd dat de coulanceperiode is ingegaan?
  • Klopt het dat voor het bepalen van het kortingspercentage voor de afkoop gekeken wordt naar het kalenderjaar waarin de afkoop plaatsvindt? Met andere woorden, klopt het dat daarbij 31 december 2019 de uiterste datum is?
 

Bron: Tweede Kamer

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen

0

Gerelateerde artikelen