Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft geen beste indruk gemaakt met zijn optreden in de Eerste Kamer dinsdagavond. Zijn houding werd geïnterpreteerd als paternalistisch. "Dit kan later nog meespelen, we zijn tenslotte allemaal mensen", zo zei een senator na afloop van het debat, dat eindigde met het aanhouden van de twee pensioenwetsvoorstellen.

De Eerste Kamer debatteerde gisteren over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en over de Wet pensioenaanvullingsregelingen: de inperking van het Witteveenkader en de excedentregeling. Beide wetten zijn door de Tweede Kamer aangenomen, maar alleen met steun van regeringspartijen VVD en PvdA. Die hebben in de Eerste Kamer geen meerderheid.

Hoffelijkheid

Weekers riep de kritiek over zich af door in zijn antwoorden op de vele vragen van de oppositie alleen de al bekende argumentaties van het kabinet te herhalen. "Ik hoor niets anders dan ik al vele malen in de stukken heb kunnen lezen", interrumpeerde Joris Backer (D66). "Dit is een herhaling van zetten. U onderschat de intellectuele vermogens van de mensen in dit huis", aldus Kees de Lange (OSF). En Tof Thissen (GroenLinks) gaf aan best naar 'het bekende werk' te willen luisteren. "Maar waarom eigenlijk?" Daarop vroeg PvdA-fractievoorzitter Marleen Barth zich af waarom de Kamer niet de hoffelijkheid en redelijkheid kon opbrengen naar het verhaal van de staatssecretaris te luisteren. CDA-senator Wopke Hoekstra antwoordde daarop dat hij dan van Weekers 'de hoffelijkheid en redelijkheid' verwachtte "om niet te herhalen wat we eerder al hebben kunnen lezen".

Novelles

De interrupties leidden tot een korte schorsing en toen het debat weer hervat werd, beloofde Weekers zijn betoog in te korten. Vervolgens ging hij verder met zijn verhaal, dat overigens - tot zichtbare ergernis van diverse senatoren - nog steeds geen nieuwe elementen bevatte. Anderhalf uur later kwam de staatssecretaris tot de conclusie dat er geen meerderheid was voor de voorstellen en hij verzocht de Kamer de behandeling aan te houden "voor nader beraad binnen het kabinet". Worden de wetsvoorstellen gewijzigd, dan zullen zij in de vorm van novelles eerst door de Tweede Kamer worden behandeld.

Schoolmeester

Die conclusie had Weekers beter meteen aan het begin van zijn betoog kunnen trekken, zo mopperden senatoren achteraf. Hij wist immers dat hij op geen enkele manier tegemoet kon komen aan de bezwaren die leven tegen de wetsvoorstellen. "In plaats daarvan valt hij langdurig in herhaling, en dat met het air van een schoolmeester die 'zo goed is' het nog een keer uit te leggen", aldus een van hen. Een en ander mag de inhoudelijke discussie niet beïnvloeden, aldus diezelfde senator, maar onbewust gebeurt dat volgens hem toch. Hij zegt grote verschillen te zien tussen de bewindslieden die zich in de Eerste Kamer melden: de een investeert in een goede verhouding met de Senaat, de ander straalt uit dat het hem of haar allemaal niets kan schelen. "Het zou niet mogen, maar toch kan dat ook de inhoud van de discussie beïnvloeden. We zijn tenslotte allemaal mensen."

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen

0

Gerelateerde artikelen