De Belastingdienst neemt telefonisch contact op met een belastingplichtige als een bezwaarschrift is ingediend. De huidige werkinstructie van de fiscus vindt op een aantal punten geen steun in de wet. Naar aanleiding van kamervragen is de werkinstructie nu aangepast en in overeenstemming met de wet gebracht.
In de Algemene wet bestuursrecht staat dat een bezwaar door belanghebbende alleen schriftelijk kan worden ingetrokken of mondeling tijdens een hoorzitting. Een bezwaarschrift kan door de Belastingdienst alleen als ingetrokken worden beschouwd als er een schriftelijke intrekking van belanghebbende aan ten grondslag ligt.
 
Deze aanpassing vindt plaats nadat Tweede-Kamerlid Omtzigt vragen had gesteld over de contra-legemwerkwijze van de Belastingdienst naar aanleiding van een reportage van Reporter Radio van NPO 1.
 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

2

Gerelateerde artikelen