Een ondernemer die omzet heeft gemaakt in het eerste kwartaal van 2020 en voldoet aan het urencriterium, maar op 17 maart 2020 niet met zijn onderneming staat ingeschreven in het handelsregister van de KvK, komt niet in aanmerking voor de Tozo. Deze persoon is naar de definitie van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geen zelfstandige.

Staatssecretaris Van Ark (SZW) is hier duidelijk over in een Kamerbrief over zelfstandigen die net buiten de Tozo dreigen te vallen: een tijdige inschrijving, dus op of vóór 17 maart 2020, bij de Kamer van Koophandel is één van de vereisten om in aanmerking te komen voor de Tozo. Geen inschrijving maar wel een btw-nummer voldoet niet.

De Tozo is inmiddels verlengd tot 1 oktober 2020. De materiële verlenging is geregeld met een ministeriële regeling en de formele verlenging per besluit. Voor die verlengde periode tot 1 oktober 2020 zijn wel strengere voorwaarden gesteld aan het recht op inkomensondersteuning en het recht op een lening voor bedrijfskapitaal. Zo bevat de verlengde regeling een partnerinkomenstoets. En de zelfstandig ondernemer die een lening voor bedrijfskapitaal aanvraagt, moet verklaren dat geen sprake is van surseance van betaling of dat zijn onderneming in staat van faillissement verkeert.

Lees meer over Tozo 1 en 2 in het Dossier Coronavirus.

Bron: Avanzer Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid bijstand

Dossiers: Corona

Informatiesoort: Nieuws

  995
Gerelateerde artikelen