Op 3 april 2024 is aflevering 7521 verschenen. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

 • Prof. mr. dr. E.J.W. Heithuis - Een belachelijk amendement
 • Mr. A.M.A. de Beer - Oppompen ondernemingsvermogen en BOR
  Door het ondernemingsvermogen van de vennootschap ‘op te pompen’ kan de erflater of schenker de grondslag voor de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 verhogen. Onder oppompen van ondernemingsvermogen verstaat auteur in deze bijdrage dat de erflater of schenker privévermogen als kapitaal in de vennootschap inbrengt. De vennootschap bestemt dan wel houdt de ingebrachte
  middelen vervolgens aan voor ondernemingsdoeleinden. Op 27 juli 2023 zijn in het kader van de Woo standpunten gepubliceerd van de Kennisgroep Successiewet van de Belastingdienst (hierna: Kennisgroep SW) onder andere op het terrein van de BOR. In het standpunt van 26 augustus 2016 gaat de Kennisgroep SW in op de gevolgen voor de BOR van het oppompen van het ondernemingsvermogen. In deze bijdrage onderzoekt de auteur de gevolgen van het oppompen van het ondernemingsvermogen van een vennootschap voor de toepassing van de BOR in de Successiewet 1956. Naar het oordeel van de auteur strookt de BOR op dit punt niet met doel en strekking van de regeling.
 • Mr. C. Botraby & dr. mr. M. van Dun - De objectvrijstelling bij zetelverplaatsing
  In deze bijdrage reageren de auteurs op het artikel van de hand van S.H.J.P. Adriaans LLM & dr. L.C. van Hulten ‘De objectvrijstelling bij zetelverplaatsing’, WFR 2023/298. Zij belichten het door Adriaans en Van Hulten behandelde vraagstuk vanuit een andere invalshoek.
 • S.H.J.P. Adriaans LLM & dr. L.C. van Hulten - Naschrift
 • Rubriek Parlementair

Producten: WFR-signaleringen

220