Hof Leeuwarden oordeelt dat het verhuren van kamers aan prostituees voor raamprostitutie kwalificeert als de verhuur van onroerend goed. Het hof wijst hierbij op de aard en omvang van de door X bv verrichte diensten. X bv heeft recht op btw-teruggaaf.

Belanghebbende, X bv, verhuurt panden aan prostituees voor raamprostitutie. In de huurprijs is een opslag voor de schoonmaakkosten begrepen. Naar keuze kunnen de huursters ook, tegen een extra vergoeding, linnengoed en handdoeken van X bv huren. De huursters werven hun klanten zelfstandig en onderhandelen ook zelfstandig over de prijs van de te verlenen diensten. In geschil is of er voor de btw-heffing sprake is van verhuur van onroerende zaken. Hof Leeuwarden oordeelt dat X bv geen gelegenheid geeft tot prostitutie. Het hof stelt vast dat er sprake is van het ter beschikking stellen van kamers. De aard en omvang van de door X bv verrichte activiteiten die zij daarnaast verricht, brengen volgens het hof niet mee dat de verrichte dienst anders dient te worden gekarakteriseerd dan als verhuur van onroerend goed. X bv heeft recht op btw-teruggaaf.

[Bron Uitspraak]

Editie: 16 augustus

Instantie: Hof Leeuwarden

Rubriek: Omzetbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  46
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen