De Hoge Raad oordeelt dat voor de vraag of de box-3 heffing discriminatoir is het rendement van het gehele box-3 vermogen relevant is. X1 komt niet in aanmerking voor verder rechtsherstel dan voortvloeit uit het forfait van de Herstelwet.

X1 en X2 zijn gehuwd. Hun box 3-vermogen bestaat op 1 januari 2018 uit onder meer aandelen in de reserves van drie verenigingen van eigenaren (VvE’s). Hun totale nettovermogen bedraagt € 1.328.507, waarvan de VvE-reserves € 10.807 (0,8%) uitmaken. Niet meer in geschil is dat de aanslag overeenkomstig het Besluit rechtsherstel box 3 (V-N 2022/34.3) moet worden verminderd. Hof Arnhem-Leeuwarden belast de VvE-reserves als een spaarsaldo met een rendement van 0,12%. De Staatssecretaris van Financiën stelt in cassatie dat het hof niet had mogen afwijken van het Besluit en de VvE-reserves als ‘overige bezittingen’ met een rendement van 5,38% had moeten belasten.

De Hoge Raad oordeelt dat voor de vraag of de box-3 heffing discriminatoir is het rendement van het gehele box-3 vermogen relevant is. Het hof heeft dit miskend door alleen het rendement van de VvE-reserves in de beschouwingen te betrekken. Het beroep van de staatssecretaris is gegrond. Volgt verwijzing naar Hof 's-Hertogenbosch. De stukken van het geding laten geen andere slotsom toe dan dat X1 geen feiten heeft gesteld die, indien aannemelijk gemaakt, kunnen leiden tot het vaststellen van het werkelijke rendement van haar box-3 vermogen. Zij komt daarom niet in aanmerking voor verder rechtsherstel dan voortvloeit uit het forfait van de Herstelwet. Het hof heeft niet vastgesteld wat het bedrag is van het forfaitaire rendement dat voortvloeit uit de Herstelwet. Het verwijzingshof zal dit alsnog moeten doen. Daarbij heeft te gelden dat de aandelen in de VvE-reserves onder de in dit jaar (2018) geldende wettelijke regeling op grond van de wetsgeschiedenis niet zijn aan te merken als banktegoeden maar als overige bezittingen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 17a

Wet inkomstenbelasting 2001 5.1

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 7 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Box 3

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

2073

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen