De uitspraak van de Hoge Raad over box 3 heeft grote budgettaire gevolgen en consequenties voor de uitvoering door de Belastingdienst. De uitspraken en de gevolgen daarvan worden bestudeerd en in kaart gebracht. Dat is de reactie van staatssecretaris Van Rij van Financiën.

Hij verwacht dat hiervoor zo’n acht weken tijd nodig is. Er wordt dan aangegeven welke mogelijkheden zijn verkend en waar nog eventuele vraagstukken zitten. Daarna volgt politieke besluitvorming. Dat is aan het volgende kabinet.

Belastingplichtigen hoeven volgens Van Rij in de tussentijd niets te doen. Belastingplichtigen voor wie de uitspraak gevolgen heeft, krijgen van de Belastingdienst een brief. Deze uitspraak van de Hoge Raad lijkt volgens Van Rij vooralsnog in lijn met wat er in het voorstel voor een stelsel op basis van werkelijk rendement wordt uitgewerkt.

De Hoge Raad heeft op 6 juni 2024 uitspraak gedaan in vijf zaken die gaan over de Wet rechtsherstel en de Overbruggingswet box 3: de invulling van het begrip werkelijk rendement en het wel of niet recht hebben op een rentevergoeding.

Wetsartikelen:

Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 1

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 14

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 7 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Box 3

Focus: Focus

4445

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen