Vanaf 1 juli 2020 is het voor aangiften verhuurderheffing die betrekking hebben op tijdvakken die op of na 1 januari 2020 zijn aangevangen verplicht om aangifte te doen met het portaal MijnBelastingdienst Zakelijk. Dit staat in de wijziging van de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst (Regeling EBV).

De Regeling EBV regelt op welke wijze het berichtenverkeer tussen burger en bedrijf enerzijds en de Belastingdienst anderzijds plaatsvindt. Met ingang van 1 juli 2020 zijn twee wijzigingen aangebracht in de bijlage bij de Regeling EBV.

Door de eerste wijziging kunnen aangiften verhuurheffing met ingang van 1 juli 2020 niet langer worden ingediend via een elektronisch formulier of het portaal MijnBelastingdienst Ondernemers, maar alleen nog via het nieuwe portaal MijnBelastingdienst Zakelijk.

Met de tweede wijziging wordt uitvoering gegeven aan een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3572. Naar aanleiding van de uitspraak wordt de bestaande praktijk van het uitsluitend digitaal verzenden van herzieningsbeschikkingen ter zake van voorschotbeschikkingen in het toeslagendomein gecodificeerd.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 30 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

  300
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen