Hof Amsterdam oordeelt dat gemeenten in een WOZ-procedure niet zonder meer verplicht zijn om een taxatierapport in te brengen met informatie over de secundaire objectkenmerken van de woningen.

X is het niet eens met de WOZ-waarde 2017 van zijn woning in de gemeente Amsterdam. Het bezwaar en beroep worden ongegrond verklaard. X gaat in hoger beroep.

Hof Amsterdam oordeelt dat gemeenten in een WOZ-procedure niet zonder meer verplicht zijn om een taxatierapport in te brengen met informatie over de secundaire objectkenmerken van de woningen. De heffingsambtenaar kan ook op een andere manier inzicht geven in de verschillen die er op deze punten bestaan tussen de te taxeren woning en de referentiewoningen. De heffingsambtenaar is in zijn taxatierapport (inclusief foto’s) en zijn toelichting ter zitting van de rechtbank op zowel de objectkenmerken van de woning als van de ter onderbouwing van de vastgestelde waarde gehanteerde vergelijkingsobjecten ingegaan, waarbij aandacht is besteed aan overeenkomsten en verschillen. Mede gelet op het feit dat de vergelijkingsobjecten zeer goed vergelijkbaar zijn, is (ook) het hof van oordeel dat de heffingsambtenaar het vereiste inzicht heeft gegeven. Het hof sluit zich aan bij het oordeel van de rechtbank dat de WOZ-waarde van de woning van X niet te hoog is vastgesteld.

[Bron Uitspraak]

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Editie: 30 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

  192
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen