Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat uiterlijk op 27 april 2012 zodanig overeenstemming was bereikt dat de wederzijdse verbintenissen bepaalbaar waren. Het btw-tarief van 19% is dan niet meer van toepassing op de bouwtermijnen die nà 1 oktober 2012 zijn vervallen.

Gemeente Y benadert belanghebbende, X bv, in 2010 om een woningbouwproject te realiseren. Begin 2011 vindt de selectie van de aannemer, A bv, plaats. X bv en A bv sluiten op 8 september 2011 een samenwerkingsovereenkomst. A bv begint vervolgens op 25 november 2011 met de sloop van de bestaande woningen. In maart 2012 dient A bv de aanvraag voor de omgevingsvergunning in en in april 2012 start de gemeente met het bouwrijp maken van fase 1 van project. Op 3 juli 2012 wordt de aanneemovereenkomst uiteindelijk ondertekend. In geschil is of het btw-tarief van 19% nog van toepassing is op de bouwtermijnen die tussen 1 oktober 2012 en 1 oktober 2013 zijn gefactureerd. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het btw-tarief van 19% niet meer van toepassing is op de bouwtermijnen die nà 1 oktober 2012 zijn vervallen. Volgens de rechtbank is er namelijk geen sprake van een aanneemovereenkomst die op enig moment vóór 28 april 2012 tot stand is gekomen.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat uiterlijk op 27 april 2012 zodanig overeenstemming was bereikt dat de wederzijdse verbintenissen bepaalbaar waren. Het btw-tarief van 19% is dan niet meer van toepassing op de bouwtermijnen die nà 1 oktober 2012 zijn vervallen. Het hof merkt hierbij op dat niet valt in te zien, als tijdig overeenstemming was bereikt, waarom partijen ruim twee maanden hebben gewacht met het op schrift stellen van de wederzijdse prestaties en het ondertekenen daarvan. Volgens het hof vloeit uit het feit dat de aanneemovereenkomst niet eerder dan op 3 juli 2012 door partijen is ondertekend eerder het vermoeden voort dat tussen hen niet op een eerder moment dan op 3 juli 2012 voldoende bepaalbaar was welke verbintenissen ieder van de partijen op zich nam. Ook stelt het hof nog vast dat uit de tekst van de aanneemovereenkomst blijkt dat deze mede is gebaseerd op stukken en bescheiden die na 27 april 2012 gereed zijn gekomen. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 9

Editie: 8 november

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Omzetbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  34
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen