Vanaf 2 september 2023 gelden andere factureringsverplichtingen voor de vereenvoudigde A-B-C-regeling vanwege het arrest Hof van Justitie EU Luxury Trust Automobil (V-N 2023/6.13).

Het besluit administratieve, facturerings- en andere verplichtingen (V-N 2015/7.16) wordt gewijzigd. De veranderingen zien op de verplichtingen die voor de omzetbelasting gelden in het geval van een A-B-C-transactie. Deze regeling ziet op het voorkomen van verplichte registratie en aangifte in de lidstaat van aankomst van het vervoer voor een tussenhandelaar.

Het is niet langer toegestaan ‘intracommunautaire levering’ op een factuur aan te geven bij toepassing van de vereenvoudigde A-B-C-regeling. Vanaf 2 september 2023 moet op de factuur die tussenhandelaar B aan afnemer C uitreikt ‘BTW verlegd’ staan.

Aanleiding voor de beleidswijziging is de Hof van Justitie EU Luxury Trust Automobil van 8 december 2022 (V-N 2023/6.13).

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 35a

Wet op de omzetbelasting 1968 34e

Wet op de omzetbelasting 1968 34c

[Nieuwsbron]

Rubriek: Omzetbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 4 september

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

1173

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen