De Staatssecretaris Van Rij van Financiën informeert de Kamer over de stand van zaken bij de Belastingdienst. Hij geeft aan trots te zijn op de voortgang en de verbeteringen die zijn ingezet bij de Belastingdienst en hij vindt het van belang dat de ingezette koers wordt voortgezet.

De acties die zijn ingezet hebben als eerste prioriteit de burgers en bedrijven centraal te stellen door te investeren in het verbeteren van de dienstverlening. De staatssecretaris noemt het verruimen van de openingstijden van de balies, het introduceren van digitale faciliteiten zoals de mogelijkheid iDeal-betalingen te verrichten en de coronabetalingsregeling. Als tweede prioriteit noemt de staatssecretaris een Belastingdienst die openstaat voor signalen en het herstellen van fouten. Ieder jaar wordt een Stand van uitvoering naar de Kamer gestuurd en er zijn verschillende hersteltrajecten opgestart. In het kader van de AVG-compliantie bij de Belastingdienst zijn inmiddels 791 bedrijfsprocessen geïdentificeerd. Er wordt beoogd de volledige toetsing van alle processen eind 2024 af te ronden. De derde prioriteit is het moderniseren van de Belastingdienst. Het wervingsbeleid heeft een impuls gekregen en er wordt gewerkt aan de modernisering van de ICT-systemen. De staatssecretaris geeft aan dat de modernisering volgens planning loopt maar dat er nog wel aandachtspunten zijn. Zo werkt Inkomensheffing tot en met 2026 aan het moderniseren van de ICT en het implementeren van wetgeving die al is aangenomen, zoals excessief lenen en het afschaffen van de middelingsregeling. De vormgeving van werkelijk rendement box 3 is nog niet volledig rond met het risico dat een grotere inspanning nodig is dan nu voorzien. Er is extra personeel aangetrokken opdat de planning van 2026 wordt gehaald. Ook de systemen voor de omzetbelasting draaien nog op verouderde technologie en moeten vervangen worden. De verwachting is dat het ICT-systeem van de binnenlandse OB-regeling op zijn vroegst in 2026 gemoderniseerd is. De livegang van het Hoofdspoor voor het programma EU BTW e-Commerce is uitgesteld naar juni 2024. Tot die tijd moet gebruik worden gemaakt van het Noodspoor.

Naast deze prioriteiten is een vernietigingsstop van het fysieke archief geïmplementeerd om foutieve vernietiging, zoals die in 2020 heeft plaatsgevonden bij de FIOD en Toeslagen, te voorkomen. De staatssecretaris zal in het vierde kwartaal het jaarplan 2024 en de Stand van de uitvoering van de Belastingdienst presenteren, waarin verdere verbeteringen in de dienstverlening, ICT en in wet- en regelgeving worden voorgesteld.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 4 september

Informatiesoort: VN Vandaag

1198

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen