Een inspecteur heeft de bevoegdheid om een belastingplichtige of een derde zuivere boetevragen te stellen. Dit staat in een standpunt van de Kennisgroep formeel recht.

Een inspecteur is op grond van art. 3:2 Awb, art. 47 AWR en mogelijk ook op grond van titel 5.2 Awb bevoegd een belastingplichtige of een derde te vragen om verstrekking van gegevens en inlichtingen dan wel om inzage in stukken als die vragen uitsluitend dienen om de schuldvraag voor de boete te kunnen beantwoorden.

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 5:11

Algemene wet inzake rijksbelastingen 47

Algemene wet bestuursrecht 3:2

[Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 4 september

Informatiesoort: VN Vandaag

587

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen