Vanaf 1 januari 2015 wordt het maximumbedrag dat een gemeente kan opleggen als naheffingsaanslag parkeerbelasting verhoogd van € 58 naar € 59.

Ministeriële regeling van 26 augustus 2014, nr. 2014-0000457372, Stcrt. 2014, 24520  

Dat heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekendgemaakt. De aanpassing betreft een indexering.

[Nieuwsbron]

Editie: 1 september

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Regelgevende instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Informatiesoort: VN Vandaag

  16
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen