De Staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het wetsvoorstel fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing naar de Tweede Kamer gestuurd. De afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven wordt uit het wetsvoorstel gehaald. Verder wordt de datum van inwerkingtreding van de maatregel tot afschaffing van de fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden gewijzigd van 1 januari 2017 in 1 januari 2019. De monumentenaftrek wordt vervangen door een niet-fiscale regeling.

De naam van het wetsvoorstel ‘Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing’ wordt vervangen door ‘Wet fiscale maatregel rijksmonumenten’. De staatssecretaris verzoekt de Tweede Kamer om de behandeling van het wetsvoorstel met voortvarendheid te hervatten. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel op 1 januari 2019 in werking treedt. De (niet-fiscale) subsidieregeling zal eveneens op 1 januari 2019 in werking treden.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 21 september

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen