Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de oude MRB-vrijstelling door de wetswijziging per 1 januari 2014 van rechtswege is komen te vervallen. Het maakt niet uit dat de vrijstellingsbeschikking '25 jaar en ouder' niet expliciet is ingetrokken.

De heer X is houder van een personenauto die op benzine rijdt en in 1979 voor het eerst tot de weg is toegelaten. In 2009 is aan X voor de auto een MRB-vrijstellingsbeschikking '25 jaar en ouder' afgegeven. Vanaf 1 januari 2014 geldt de vrijstelling alleen nog voor motorrijtuigen die ten minste 40 jaar geleden in gebruik zijn genomen. X maakt gebruik van de overgangsregeling, waartoe hij in 2014 het kwarttarief van € 120 heeft betaald. X mag aldus geen gebruik van de weg maken in de maanden januari, februari en december. In geschil is of X terecht voorzetting van de oude vrijstelling claimt. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de oude vrijstelling door de wetswijziging per 1 januari 2014 van rechtswege is komen te vervallen. Het maakt niet uit dat de vrijstellingsbeschikking van 2009 niet expliciet door de inspecteur is ingetrokken. Uit de beschikking blijkt namelijk niet dat deze eeuwigdurend en zelfs bij een wetswijziging van kracht zou blijven. De wetswijziging is voorts niet in strijd met het EVRM. Gelet op de door X betaalde € 120 is geen sprake van een individuele buitensporige last. Het beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 72

Editie: 22 december

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Europees belastingrecht

Informatiesoort: VN Vandaag

  37
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen