Rechtbank 's-Hertogenbosch oordeelt dat de heffingsambtenaar van Eindhoven terecht een aanslag afvalstoffenheffing heeft opgelegd. Dat de afvalcontainers soms te vol zaten, doet daaraan niet af.

X is gebruiker van een appartement. Aan hem is een aanslag afvalstoffenheffing 2016 opgelegd. Hij stelt dat de aanslag niet in stand kan blijven, omdat de gemeente niet heeft voldaan aan de inzamelplicht. De afvalcontainers zaten op bepaalde momenten te vol en werkten niet goed, hetgeen tot overlast heeft geleid zoals stankoverlast en zwerfafval. Rechtbank 's-Hertogenbosch oordeelt dat X het gebruik heeft van het appartement. Niet in geschil is dat daar één keer per week afval wordt opgehaald en dat de mogelijkheid bestaat tot het aanbieden van huishoudelijk afval. Over de zorgplicht voor het beperken van stankoverlast, het zorgdragen voor hygiëne in de openbare ruimte en het handhaven van het straatbeeld stelt de rechtbank vast dat een dergelijke plicht als zodanig niet in de wet is opgenomen. Dat daarover is gesproken in het kader van mogelijk toekomstige wet- en regelgeving doet daar niet aan af. Een dergelijke plicht valt onder de afdeling Handhaving en buiten de taken en verantwoordelijkheden van de heffingsambtenaar. Het beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet milieubeheer 15:33

Editie: 9 april

Instantie: Rechtbank Oost-Brabant

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Informatiesoort: VN Vandaag

  45
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen