Hof 's-Hertogenbosch verwerpt evenals Rechtbank Roermond alle grieven die X bv heeft aangevoerd tegen de aanslag baatbelasting.

X bv gaat in beroep tegen een aanslag baatbelasting 1998 ter grootte van - na vermindering - € 212.388,76. Hof 's-Hertogenbosch verklaart het beroep van X bv gegrond en draagt de gemeente op om opnieuw te beslissen op het bezwaar van X. Tegen de afwijzende beslissing stelt X bv opnieuw beroep in, nu bij Rechtbank Roermond. Deze rechtbank wijst de grieven van X bv tegen de aanslag af.

Hof 's-Hertogenbosch verwerpt evenals de rechtbank de grieven van X bv tegen de aanslag baatbelasting. Volgens het hof heeft de heffingsambtenaar voldoende stukken overgelegd, dan wel ter inzage gelegd, om de aanslag te kunnen onderbouwen. Dat de projectadministratie niet volledig aansluit op de financiële administratie is niet fataal nu dit feit geen beletsel is geweest voor de accountant van de gemeente om een goedkeurende verklaring af te geven. De gemeente heeft verder aannemelijk gemaakt dat de bekostiging van de tot stand gebrachte voorzieningen op gelijke wijze is doorbelast, ongeacht of verhaal heeft plaatsgevonden via gemeentelijke gronduitgifte, middels een exploitatieovereenkomst of via een aanslag baatbelasting. De gemeente heeft volgens het hof aannemelijk gemaakt dat X bv in voldoende mate is gebaat bij de getroffen voorzieningen. Ten slotte faalt het standpunt van X bv dat in de aanslag een andere heffingsmaatstaf gehanteerd dan in de verordening. Conclusie is dat het hoger beroep van X bv ongegrond is.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 222

Editie: 21 maart

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Informatiesoort: VN Vandaag

  19
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen