Hof Amsterdam oordeelt dat de aanslag forensenbelasting is opgelegd in strijd met de meerderheidsregel en tevens in strijd met aan een besluit van de gemeenteraad te ontlenen vertrouwen.

Belanghebbende, X, is eigenaar van een woning op een bungalowpark in de gemeente Bergen, zonder in deze gemeente hoofdverblijf te houden. In geschil is of aan X terecht een aanslag forensenbelasting is opgelegd voor het jaar 2012.

Hof Amsterdam oordeelt dat de aanslag forensenbelasting is opgelegd in strijd met de meerderheidsregel en tevens in strijd met aan een besluit van de gemeenteraad te ontlenen vertrouwen. X heeft op 27 maart 2012 een zogeheten 90-dagenclausule in de overeenkomst met de verhuurbemiddelaar laten opnemen, om de forensenbelasting te ontgaan. Het hof oordeelt dat deze wijziging geen terugwerkende kracht heeft en naar de letter van de belastingverordening niet kan afdoen aan de belastingplicht voor de forensenbelasting voor het jaar 2012. Op grond van een besluit van de gemeenteraad is de heffingsambtenaar echter toch gehouden om ook in het geval van X van de heffing van forensenbelasting af te zien. Verder is heffing ook in strijd met de meerderheidsregel omdat op het park waar de woning van X is gelegen in de meerderheid van vergelijkbare gevallen geen heffing heeft plaatsgevonden.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 4:84

Gemeentewet 223

Editie: 21 februari

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Belastingen van lagere overheden, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Informatiesoort: VN Vandaag

  45
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen