De Staatssecretaris van Financiën heeft geantwoord op Kamervragen over aanslagen grondwaterbelasting wegens wateronttrekking ten behoeve van een installatie voor warmte-koudeopslag opgelegd aan enkele inwoners van Etten-Leur.

De Staatssecretaris van Financiën heeft geantwoord op vragen van de Tweede-Kamerleden Van Tongeren (GroenLinks) en Jansen (SP) over aanslagen grondwaterbelasting wegens wateronttrekking ten behoeve van een installatie voor warmte-koudeopslag opgelegd aan enkele inwoners van Etten-Leur. De bewindsman antwoordt dat op grond van de tot 1 januari 2012 geldende tekst van de Wet belastingen op milieugrondslag grondwaterbelasting werd geheven ter zake van het onttrekken van grondwater. Daarbij was het onttrekken ten behoeve van koude- en warmte-opslag vrijgesteld, mits voldaan was aan drie voorwaarden. Volgens de staatssecretaris is het mede gelet op het gelijkheidsbeginsel vast beleid, dat de inspecteur in alle gevallen waarin blijkt dat de vrijstelling is toegepast zonder dat aan de voorwaarden ervoor was voldaan, de verschuldigde grondwaterbelasting naheft. Over concrete gevallen kan hij niets zeggen. De onttrekking is overigens sinds 1 januari 2012 niet meer belast, aangezien de grondwaterbelasting met ingang van die datum is afgeschaft.

[Nieuwsbron]

Editie: 21 mei

Rubriek: Milieuheffingen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

  28
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen