Naar aanleiding van de conclusie van Advocaat-Generaal Niessen van 1 november 2021, nr. 21/01243, V-N 2021/51.4, en vooruitlopend op het arrest van de Hoge Raad heeft de Belastingdienst 3 scenario’s uitgewerkt voor massaal herstel van de box 3-heffing bij de aanslagen over de jaren 2017 en 2018. De uitgewerkte scenario’s zijn: handmatig herstel, robotisering en procestaak ABS.

Dat blijkt uit een document dat staatssecretaris Van Rij van Financiën op verzoek van Kamerlid Omtzigt naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De staatssecretaris geeft daarbij aan dat de scenario’s door het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021, nr. 21/01245, V-N 2022/2.3 niet representatief zijn.

Uit het document blijkt dat handmatig herstel per aanslag minimaal 1 uur kost en daardoor een onmogelijke opgave voor de uitvoering is. Robotisering biedt in deze complexe hersteloperatie weinig soelaas, waardoor het scenario procestaak ABS de voorkeur heeft. In dit scenario wordt een stukje programmatuur ontwikkeld waarmee in ABS een aantal stappen gezet kunnen worden.

De staatssecretaris heeft tevens een memo verstrekt van de Belastingdienst vooruitlopend op het arrest van de Hoge Raad met een verkenning van mogelijke ondersteuning door het ontwerpen van een proces voor geautomatiseerd opstarten van ambtshalve verminderen. In het memo worden onder andere de kenmerken en de beperkingen van het proces beschreven, waaronder het feit dat niet alle posten geschikt zijn voor het proces en alsnog handmatig moeten worden herzien en dat er geen belastingrente kan worden vergoed.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 9 februari

26

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen