De kosten voor de afhandeling van aanvullende schade van toeslagenouders loopt mogelijk op van € 1,6 miljard naar € 4,7 miljard. Uit de update van staatssecretaris De Vries van Financiën aan de Tweede Kamer blijkt dat dit bedrag zelfs kan oplopen naar € 6,6 miljard als beoogde maatregelen niet worden uitgevoerd.

Gedupeerde ouders die na de Catshuisregeling en de Integrale Beoordeling nog aanvullende schade hebben, kunnen gebruik maken van verschillende schaderoutes. De bestuursrechtelijke route via Commissie Werkelijke Schade (CWS) biedt de mogelijkheid tot een precieze berekening van schade en de mogelijkheid tot bezwaar en beroep. Binnen deze route zijn tot nu toe 500 dossiers afgehandeld. Opschaling van de CWS en andere schaderoutes is volgens de bewindspersoon noodzakelijk.  

De regieroute-VSO wordt uitgevoerd door het Ministerie van Financiën. Deelname aan dit traject is alleen mogelijk op uitnodiging of op basis van doorverwijzing en heeft geleid tot 20 VSO’s. Het kabinet wil de regieroute verder ontwikkelen, opschalen en op termijn openzetten voor alle ouders die daar interesse in hebben.

Via de Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH) wordt een grofmazige route met forfaitaire bedragen geboden waarbij een gedupeerde na berekening van zijn schade door een schadeanalist een schadestaat aanbiedt aan de Staat. Vervolgens kan dit leiden tot een VSO. Vooralsnog heeft de SGH-route geleid tot 300 VSO’s. De SGH-route is nog niet structureel onderdeel van het schadestelsel omdat de Ministerraad hierover nog geen besluit heeft genomen. De staatssecretaris schat dat het aantal ouders dat via SGH geholpen kan worden tussen de 9000 en 40.000 ouders bedraagt, afgezien van eventuele ex-toeslagenpartners. De opschaling die hiervoor nodig is betreft een vermenigvuldiging van de productie van SGH met 5 tot 25.

Wetsartikelen:

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 1

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 4 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

362

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen