De Hoge Raad oordeelt dat de auto niet voorkomt in de door X gehanteerde koerslijst of in een andere algemeen toegepaste koerslijst, zodat op de toegepaste koerslijstwaarde wel een correctie voor het vervangen van de afwijkende onderdelen mag plaatsvinden.

X doet BPM-aangifte voor een Mercedes-Benz M-klasse 350. De auto is eerst in de VS gebruikt en daarna in Duitsland. De auto is voorzien van twee onderdelen die afwijken van de Europese uitvoering. De auto heeft andere koplampen en de klimaatregeling geeft de temperatuur alleen in Fahrenheit weer. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden mag de handelsinkoopwaarde worden gesteld op de uit de koerslijst blijkende handelsinkoopwaarde van de Europese uitvoering, verminderd met € 1000 voor het vervangen van de afwijkende onderdelen. De Staatssecretaris van Financiën gaat in cassatie.

De Hoge Raad oordeelt dat de auto niet voorkomt in de door X gehanteerde koerslijst of in een andere algemeen toegepaste koerslijst, zodat op de toegepaste koerslijstwaarde wel een correctie mag plaatsvinden. Dit volgt uit HR 20 mei 2022, 19/04563, V-N Vandaag 2022/1223, ro's 4.2.3 en 4.3.2. Het beroep van de Staatssecretaris is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 30 mei

Instantie: Hoge Raad

  370
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen