De Staatssecretaris van Financïen heeft uitgebreid gereageerd op vragen van de fracties in het kader van het schriftelijk overleg van de vaste commissie van Financiën van de Tweede Kamer inzake autogerelateerde belastingen.

In zijn reactie geeft de Staatssecretaris een overzicht van de beleidsmatige mutaties in de periode 2016 tot en met 2021 voor de BPM, de motorrijtuigenbelasting (MRB), de fiscale bijtelling, de belasting zware motorrijtuigen (BZM)/ Eurovignet, de MIA en de VAMIL. Daarnaast wordt een overzicht verstrekt van het aantal nieuwe auto’s en het aantal geïmporteerde auto’s in de jaren 2010 tot en met 2018 onderverdeeld naar de verschillende categorieën, zoals brandstof, elektrisch, waterstof etc.

In andere Europese landen zoals Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn ook diverse fiscale CO2 gerelateerde regelingen. Door de verschillen in vormgeving van de nationale fiscale stelsels is het niet mogelijk om deze regelingen met elkaar te vergelijken.

Voor 2008 tot en met 2013 zijn de budgettaire effecten van de fiscale vergroening in de autobelastingen berekend en weergegeven in een tabel per belasting. De kosten voor vergroening zijn in 2013 opgelopen naar € 2 miljard. De fiscale stimulering heeft geleid tot marktverstoring. Daarom is de fiscale stimulering nu meer gericht op emissievrij rijden.

Het streven is om voor oude vervuilende dieselauto’s een MRB-fijnstoftoeslag in te voeren per 1 januari 2020. De komende jaren wordt verder steeds meer ingezet op het verlagen van de CO2-emissie. De Europese CO2-normen verplichten autofabrikanten ertoe om de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s te verlagen tot maximaal 95 g/km in 2021. Vanaf 2030 moeten alle nieuwverkopen 100% nulemissie zijn. In het regeerakkoord is opgenomen dat er in deze regeerperiode geen vorm van kilometerheffing wordt ingevoerd.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Loonbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 28 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

  334
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen