Staatssecretaris Van Rij van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst en de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen geven opheldering over de belastbaarheid van uitkeringen van de stichting Collectief Kapitaal. De Tweede Kamerleden Maatoug en Van der Lee (beiden Groenlinks) hebben hierover vragen gesteld.

Voor schenkingen aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) geldt een vrijstelling van schenkbelasting, behalve voor zover aan de verkrijging een opdracht is verbonden die ertoe strekt dat de schenking niet bestemd is voor het algemeen belang.

De stichting Collectief kapitaal heeft de status van ANBI. Als een ANBI een bedrag schenkt en daarmee handelt binnen haar algemeen nuttige doelstelling, geldt voor de ontvanger een vrijstelling van schenkbelasting. Voor de ontvanger van de uitkering kan hetgeen van de ANBI is verkregen een bron van inkomen zijn. De Belastingdienst beoordeelt per potentiële inkomensbron of sprake is van belastbaar inkomen voor de inkomstenbelasting. De eisen daarvoor verschillen per inkomensbron. Zo is het voor resultaat uit overige werkzaamheden relevant of de ontvanger enige tegenprestatie verricht, terwijl dat voor een belastbare periodieke uitkering niet per definitie een vereiste is. Het is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van een situatie of sprake is van een belastbare bron van inkomen.

De Belastingdienst kan vanwege de geheimhoudingsplicht van artikel 67 AWR geen nadere informatie verstrekken over individuele instellingen.

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 5b

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Schenk- en erfbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 23 maart

55

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen