Rechtbank Gelderland oordeelt dat op grond van het kerstarrest (V-N 2022/2.3) en het mei-arrest (V-N 2022/23.4) beoordeeld dient te worden of adequaat rechtsherstel heeft plaatsgevonden. Voor de compensatie moet worden aangesloten bij het werkelijk behaalde rendement.

De inspecteur heeft volgens het besluit rechtsherstel het voor de aanslag IB/PVV 2018 relevante box 3 inkomen van X herberekend naar een box 3-inkomen van € 38.318 (was € 39.596). Dit heeft geleid tot een teruggave van € 354. In geschil is of X, in afwijking van het besluit rechtsherstel box 3, meer compensatie moet worden geboden.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat op grond van het kerstarrest (V-N 2022/2.3) en het mei-arrest (V-N 2022/23.4) beoordeeld dient te worden of adequaat rechtsherstel heeft plaatsgevonden. Voor de compensatie moet worden aangesloten bij het werkelijk behaalde rendement. Daarbij is geen plaats voor het in aanmerking nemen van (ongerealiseerde) verliezen op aandelen waarvan in het geheel niet zeker is dat een verlies zich daadwerkelijk voor zal doen. Er wordt uitgegaan van de daadwerkelijk ontvangen rente- en dividendinkomsten. Dat leidt voor X tot een aan hem toerekenbaar inkomen uit sparen en beleggen van € 16.087. De rechtbank vermindert de aanslag IB/PVV 2018 dienovereenkomstig. Het beroep is gegrond.

Lees ook het Dossier box 3

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 5.3

Wet inkomstenbelasting 2001 5.1

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Instantie: Rechtbank Gelderland

Editie: 23 maart

Carrousel: Carrousel

58

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen