Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de bijdrageheffing Zvw niet is aan te merken als belastingheffing, nu tegenover de betalingen het recht op zorg staat.

X woont in 2016 in Nederland en ontvangt een Australisch pensioen, dat is opgebouwd in Australische overheidsdienst. Australië houdt bronbelasting in. Nederland heft over X’ Australische pensioenuitkeringen een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. In hoger beroep is in geschil of de bijdrageheffing Zvw is aan te merken als belastingheffing, zodat Nederland daarop een voorkoming van dubbele belastingheffing moet geven.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de bijdrageheffing Zvw niet is aan te merken als belastingheffing. Tegenover de betaling van de bijdragen staat het recht op zorg, dat voortvloeit uit de zorgverzekering die de verzekeringsplichtige moet afsluiten. Aan degenen die onvoldoende inkomen hebben om de zorgverzekering te betalen, zoals X, wordt een zorgtoeslag verstrekt. Het Belastingverdrag Nederland-Australië is niet van toepassing op de bijdrageheffing Zvw. Het hof merkt nog op dat het ongebruikelijk zou zijn, dat het woonland een voorkoming zou moeten geven, terwijl juist in het woonland van de zorg gebruik wordt gemaakt.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Zorgverzekeringswet 43

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Australië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen 19

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Loonbelasting, Internationaal belastingrecht, Sociale zekerheid ziektekosten

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 23 maart

39

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen