Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat door de wetgever niet is voorzien dat geen belastingrente wordt vergoed bij een achterwaartse verliesverrekening, terwijl die bij het terugdraaien daarvan juist wel in rekening wordt gebracht. De belastingrente van € 9438 wordt daarom verlaagd tot het werkelijk genoten rentevoordeel van € 809.

X woont op Malta en doet in 2017 via een gemachtigde IB-aangifte over 2015. Door een fout in de eigen aangiftesoftware wordt een negatief inkomen uit werk en woning van € 89.126 vastgesteld. Dit verlies wordt vervolgens (automatisch) verrekend met 2012, waardoor X een teruggaaf krijgt van € 43.710. In 2019 wordt dit na een verbeterde aangifte door een navorderingaanslag gecorrigeerd. In geschil is of daarbij terecht € 9438 belastingrente is berekend over 1 juli 2013 tot en met 2 februari 2019. X voert aan dat de teruggave hem van 25 augustus 2018 tot en met 13 februari 2019 tot zijn beschikking heeft gestaan en dat de hierover berekende belastingrente van € 9.438 op jaarbasis een woekerrentepercentage oplevert van ongeveer 46%. Volgens X staat de rente op jaarbasis van 46% in geen verhouding tot zijn werkelijke rentevoordeel van € 809. Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelt de inspecteur in het gelijk. X gaat in hoger beroep.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de wetgever niet heeft voorzien dat geen belastingrente wordt vergoed bij een achterwaartse verliesverrekening, terwijl bij het terugdraaien daarvan juist wel belastingrente in rekening wordt gebracht. Dit rechtstekort wordt hersteld door de belastingrente te beperken tot de periode waarover X de teruggaaf daadwerkelijk tot zijn beschikking had, zijnde 25 augustus 2018 tot en met 13 februari 2019. Het beroep van X is gegrond. De belastingrente wordt gematigd tot € 809.

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 30fc

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 25 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

  1256
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen