De instructie voor de afdoening van bezwaarschriften tegen de inhouding van loonheffing op de bestuursrechtelijke dwangsom voor een ambtenaar, is openbaar gemaakt.

De Hoge Raad besliste op 15 februari 2019 (V-N 2019/11.6) dat de bestuursrechtelijke dwangsom geen loon vormt voor een ambtenaar. Met name via vakbonden van medewerkers bij de Nationale politie en bij het Ministerie van Defensie zijn bezwaarschriften tegen de inhouding van loonheffing ingediend.

De notitie gaat over de behandeling van bezwaren inkomensheffing en de gevolgen voor de aanslagregeling.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Loonbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 19 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

  198
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen