De Belastingdienst staat nog voor grote uitdagingen. Dit staat in de tweede voortgangsrapportage van de Belastingdienst. De tweede voortgangsrapportage blikt terug op de maanden mei tot en met augustus 2019. Het lukt de Belastingdienst nog niet om alle bezwaren op tijd te behandelen. Daarom zijn er maatregelen genomen om de achterstanden in te lopen. Doel is om vanaf volgend jaar weer aan de norm te voldoen.

Bij de uitvoering zijn goede resultaten gemeld. Het overgrote deel van de burgers die aangifte deden heeft vóór 1 juli bericht van de Belastingdienst gehad. Na een succesvol verlopen aangiftecampagne voor de inkomensheffingen zijn er in juni meer dan 10 miljoen aanslagen opgelegd. Bij burgers met recht op een toeslag is dat recht al zoveel mogelijk alvast aangepast aan de actuele situatie van de toeslaggerechtigde.

De doelstelling ICT van dit jaar is al gehaald. De instroom van nieuwe medewerkers wordt meer verspreid, waardoor de wervingsopgave voor dit jaar (3450 fte) waarschijnlijk uiterlijk februari 2020 wordt gerealiseerd.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 1 november

Informatiesoort: VN Vandaag

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

  226
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen