Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is geen voorstander van het verhogen van de vermogensnormen voor kwijtschelding van lokale belastingen. Dit schrijft zij in haar antwoorden op Kamervragen van Van Raak en Van Dijk (beiden SP).

Het kabinet streeft naar het verminderen van de armoedeval, zodat werken lonend is voor alle huishoudens. Als de kwijtscheldingsnorm voor lokale belastingen zou worden opgehoogd om dichter of gelijk aan de bijstandsnorm te staan, zou dit de armoedeval vergroten. Als een uitkeringsgerechtigde werk vindt, is de kwijtschelding veelal niet meer van toepassing. Door het verdwijnen van deze vorm van inkomensondersteuning loont werken minder. Bij een hogere vermogensnorm verliezen meer mensen dit recht op kwijtschelding als zij weer gaan werken.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Regelgevende instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Editie: 1 november

Informatiesoort: VN Vandaag

  290
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen