Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ziet geen manier om de vermogensnormen voor kwijtschelding en bijstand beter op elkaar af te stemmen zonder dat dit hetzij nadelige gevolgen heeft voor de armoedeval hetzij de positie van mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering aantast. Dit blijkt uit een ambtelijk overleg met de gemeenten en waterschappen.

Ollongren heeft dit onderzocht naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamerleden Van der Molen en Van der Graaf waarin zij verzoeken om in overleg te treden met gemeenten en waterschappen om gezamenlijk te bezien hoe vermogensnormen voor kwijtschelding beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

Ollongren merkt op dat de harmonisatie van de vermogensnormen nog wordt bezien in het traject van de herziening van het lokaal belastinggebied. Dit traject moet leiden tot bouwstenen waarmee een volgend kabinet het lokaal belastinggebied kan herzien.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Regelgevende instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Editie: 1 november

Informatiesoort: VN Vandaag

  253
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen