Advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe concludeert dat het in strijd met het EU-recht is dat Finland geen IB-vrijstelling verleent aan beleggingsfondsen die in andere lidstaten bij statuten zijn opgericht.

Het Franse A SCPI is een beleggingsfonds dat investeert in vastgoed in Frankrijk en de eurozone. ‘A’ Asset Management SAS vertegenwoordigt A SCPI en neemt namens haar alle beslissingen en beheert het fonds. In verband met investeringen in Fins vastgoed verzoekt A SCPI de Finse Belastingdienst om een prealabele beslissing. De fiscus antwoordt dat A SCPI voor 2019 van de IB-heffing is vrijgesteld, maar in 2020 niet. A SCPI voldoet namelijk niet aan de vereiste rechtsvorm van een bij overeenkomst opgericht gespecialiseerd fonds, aangezien zij een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal is. A SCPI is het hier niet mee eens. De Finse rechter stelt een prejudiciële vraag in deze zaak.

Advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe concludeert dat het in strijd met het EU-recht is dat Finland geen IB-vrijstelling verleent aan beleggingsfondsen die in andere lidstaten bij statuten zijn opgericht. Daarvan is sprake wanneer dat leidt tot uitsluiting van deze beleggingsfondsen, terwijl zij in termen van transparantie objectief vergelijkbaar zijn met (de Finse) fondsen die bij overeenkomst zijn opgericht.

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 65

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 63

[Nieuwsbron]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie (Advocaat-Generaal)

Rubriek: Europees belastingrecht, Vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting

Editie: 8 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

  243
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen