Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Zipvit geen recht heeft op aftrek van de voorbelasting. De BTW is namelijk niet verschuldigd of voldaan omdat het Verenigd Koninkrijk er ten onrechte vanuit gaat dat de diensten van Royal Mail zijn vrijgesteld van BTW-heffing.

Zipvit Ltd verkoopt vitaminen en mineralen via postorder. Zij maakt daarbij gebruik van de diensten van Royal Mail. RM brengt voor haar diensten geen BTW in rekening bij Zipvit. Naar aanleiding van het TNT Post UK-arrest (Hof van Justitie EG, 23 april 2009, C‑357/07, V-N 2009/21.16) wordt duidelijk dat RM wel BTW in rekening had moeten brengen. In een proefprocedure stelt Zipvit dat BTW is begrepen in de door haar aan RM betaalde bedragen. Zij verzoekt de Britse Belastingdienst daarom om de BTW terug te betalen. De fiscus weigert de teruggaaf te verlenen en wijst er daarbij op dat de nota’s geen BTW bevatten. De Britse rechter stelt prejudiciële vragen in deze proefprocedure.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Zipvit geen recht heeft op aftrek van de voorbelasting. De BTW is namelijk niet verschuldigd of voldaan omdat het Verenigd Koninkrijk er ten onrechte vanuit gaat dat de diensten van Royal Mail zijn vrijgesteld van BTW-heffing. Verder is ook van belang dat de Belastingdienst wegens verjaring de niet in rekening gebrachte BTW niet meer kan invorderen.

[Bron Uitspraak]

[Nieuwsbron]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 17 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

  238
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen