Advocaat-generaal Sharpston concludeert dat de Poolse rechter de aftrekbare voorbelasting zodanig moet vaststellen dat er rekening wordt gehouden met de mate waarin de kosten zijn gemaakt voor de economische activiteit.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach is een samenwerkingsverband van gemeenten in Zagłębie Miedziowe. Het samenwerkingsverband is belast met de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van afvalbeheer, en is volgens Pools recht geen btw-belastingplichtige. In de periode 2013 - 2015 verricht het samenwerkingsverband ook diverse belaste handelingen. In deze periode worden ook uitgaven gedaan die deels betrekking hebben op zowel de economische als de niet-economische activiteiten. Tussen de Poolse Belastingdienst en het samenwerkingsverband ontstaat een geschil over de wijze waarop de voorbelasting in aftrek moet worden gebracht. De Poolse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Advocaat-generaal Sharpston concludeert dat de Poolse rechter de aftrekbare voorbelasting zodanig moet vaststellen dat er rekening wordt gehouden met de mate waarin de kosten zijn gemaakt voor de economische activiteit. Als er geen methode is voor deze berekening, kan een belastingplichtige zich beroepen op een methode van zijn keuze. Deze methode moet dan wel objectief weergeven in welke mate de in een eerder stadium opgelopen kosten zijn gemaakt ten behoeve van economische activiteiten. Ook moet de methode zijn gebaseerd op objectieve criteria en betrouwbare gegevens, en moet de juistheid van de toepassing ervan gecontroleerd kunnen worden.

[Nieuwsbron]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie (Advocaat-Generaal)

Rubriek: Omzetbelasting, Europees belastingrecht

Editie: 10 december

Informatiesoort: VN Vandaag

  315
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen