Rechtbank Rotterdam oordeelt dat het Uwv de aanvraag van X voor een WIA-uitkering terecht heeft afgewezen. Er is geen sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking, omdat er geen loon aan X is betaald.

Na zijn ziekmelding kent het Uwv een ZW-uitkering toe aan X. De aanvraag van X voor een WIA-uitkering wordt echter afgewezen omdat zijn dienstverband niet bij de Belastingdienst bekend is en er geen premies voor de werknemersverzekeringen zijn afgedragen. X is het hier niet mee eens.

Rechtbank Rotterdam oordeelt dat het Uwv de aanvraag van X voor een WIA-uitkering terecht heeft afgewezen. Er is geen sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking, omdat er geen loon aan X is betaald. Ook is van belang dat het dienstverband van X bij de Belastingdienst niet bekend is. X is niet geslaagd in de op hem rustende bewijslast ten aanzien van het bestaan van een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Met hetgeen X overlegt, maakt hij niet aannemelijk dat hij loon heeft ontvangen en dat de premies werknemersverzekeringen zijn afgedragen. Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Burgerlijk Wetboek Boek 7 610

Instantie: Rechtbank Rotterdam

Rubriek: Loonbelasting, Sociale zekerheid algemeen, Premieheffing

Editie: 1 november

Informatiesoort: VN Vandaag

  369
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen