Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat C bv aan een boekenonderzoek uit 2002 het vertrouwen mag ontlenen dat op de aan M AG gerichte facturen geen omzetbelasting in rekening gebracht hoefde te worden. In het boekenonderzoek is namelijk expliciet opgenomen dat een groot deel van de omzet buiten de btw-heffing blijft.

Belanghebbende, C bv, drijft een onderneming, onder meer op het gebied van reclame. In 2000 komen C bv en het Zwitserse M AG overeen dat C bv voor eigen rekening mailings verzorgt. Op de facturen die C bv aan M AG uitreikt wordt geen btw vermeld. Wel brengt C bv alle aan haar in rekening gebrachte btw in aftrek. Naar aanleiding van een in 2005 gestart boekenonderzoek legt de inspecteur een btw-naheffingsaanslag van € 12,4 mln op aan X bv. Hij stelt dat C bv btw in rekening had moeten brengen in verband met de aan M AG verrichtte diensten. C bv stelt echter dat zij aan een boekenonderzoek uit 2002 het vertrouwen mag ontlenen dat voor de aan M AG gerichte facturen geen btw is verschuldigd.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat C bv aan een boekenonderzoek uit 2002 het vertrouwen mag ontlenen dat voor de aan M AG gerichte facturen geen btw is verschuldigd. In het boekenonderzoek is namelijk expliciet opgenomen dat een groot deel van de omzet buiten de btw-heffing blijft. Volgens het boekenonderzoek betreft dit diensten die worden verricht aan buiten de EU gevestigde ondernemers en is de plaats waar de dienst wordt verricht de plaats waar de opdrachtgever is gevestigd. Het hof vernietigt de naheffingsaanslag.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 6

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Bronbelasting, Omzetbelasting

Editie: 18 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

  480
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen