De tariefmaatregel met betrekking tot de aftrek van alimentatie is op 28% van de alimentatieplichtigen van toepassing. Dat schrijft staatssecretaris Snel van Financiën naar aanleiding van vragen van het Kamerlid Van Nispen (SP).

De tariefmaatregel voor onder andere de partneralimentatie geldt alleen voor de inkomens in de hoogste schijf. In 2020 betreft dit een inkomen van meer dan € 68.507. Dit geldt voor 28% van de alimentatieplichtigen. Voor hen wijzigt het fiscale voordeel van de aftrek. Het fiscale voordeel van de aftrek is mede bepalend voor de draagkracht. Er kan een verzoek worden ingediend bij de rechtbank voor herziening van de alimentatieplicht. Echter, indien de alimentatieplichtige sinds de vaststelling meer inkomen geniet, kan een herzieningsverzoek ook leiden tot het betalen van meer alimentatie.

Bij de antwoorden wordt in een tabel weergegeven wat vanaf 2023 de gevolgen zijn voor een alimentatiegerechtigde als de alimentatie neerwaarts wordt bijgesteld. Hierbij is voor de alimentatiegerechtigde uitgegaan van een inkomen exclusief partneralimentatie van respectievelijk € 0, € 10.000 en € 20.000, recht op kindgebonden budget voor twee kinderen onder de 12 jaar en recht op huurtoeslag en zorgtoeslag.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 18 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

  561
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen