Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur terecht een verzuimboete aan X bv heeft opgelegd in verband met het te laat betalen van de verschuldigde dividendbelasting. De boete is echter wel te hoog en wordt verlaagd van € 2941 naar € 1500.

X bv stelt op 30 december 2016 € 653.595 aan dividend beschikbaar. De daarover verschuldigde dividendbelasting wordt op 7 februari 2017 betaald. De inspecteur legt een verzuimboete van € 2941 op aan X bv. X bv is het daar niet mee eens.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur terecht een verzuimboete aan X bv heeft opgelegd in verband met het te laat betalen van de verschuldigde dividendbelasting. Volgens het hof is er namelijk geen sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding ten aanzien van de betaling van de boete. Ook is er volgens het hof geen sprake van avas. Haar adviseur had X bv er namelijk op 3 februari 2017 op gewezen dat de belasting betaald moest worden. Dit was weliswaar te laat, maar als X bv de belasting dezelfde dag nog had betaald, had ze nog een beroep op de coulanceregeling kunnen doen. Vervolgens overweegt het hof dat de maximale boete € 5278 bedraagt, en dat er sprake is van een wanverhouding tussen de ernst van het feit en de opgelegde boete, gezien het feit dat slechts een paar dagen te laat betaald is. Het hof verlaagt de boete naar € 1500.

Lees ook het thema Verzuim- en vergrijpboetes: Een kwestie van verschil

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67c

Rubriek: Bronbelasting

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 12 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

  1457
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen