Hof 's-Hertogenbosch beslist dat het box 3-inkomen van belanghebbende ondanks de uitwerking van het besluit rechtsherstel verlaagd dient te worden tot het werkelijk over zijn vermogen behaalde rendement.

Aan belanghebbende (X) is voor 2017 een aanslag IB/PVV opgelegd waarbij zijn box 3-inkomen is vastgesteld op € 47.811. Zijn vermogen is afkomstig uit een onbelaste letselschade-uitkering die X ontving na een auto-ongeluk in 2010 waarbij hij invalide raakte. X is van oordeel dat het vermogen vanwege die achtergrond en zijn handicap onbelast dient te blijven of slechts belast kan worden voor € 36.000, het werkelijk behaalde rendement.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat het vermogen belast is in box 3. De rechter kan niet toetsen of sprake is van strijd met de Grondwet (art. 120 GW). De bepalingen uit het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap zijn verder te algemeen en lenen zich niet voor rechtstreekse werking. Op grond van het besluit rechtsherstel (V-N 2022/34.3) zou het box 3-inkomen niet te hoog zijn vastgesteld. Echter, omdat het daadwerkelijk rendement lager is wordt het box 3-inkomen daarop vastgesteld.

Lees ook het Dossier Box 3.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Grondwet 120

Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 1

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 14

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 27 januari

Carrousel: Carrousel

59

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen