De Minister voor Rechtsbescherming heeft de Nota naar aanleiding van het verslag Wetsvoorstel Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT verstuurd naar de Tweede Kamer. In de Nota naar aanleiding van het verslag beantwoordt de minister vragen met betrekking tot het wetsvoorstel.

Door middel van het wetsvoorstel is een tijdelijke koppeling van persoonsgegevens tussen de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen, de Raad voor de Kinderbescherming, de Raad voor de rechtspraak en de gerechten mogelijk. Op deze manier wordt inzicht verkregen in welke ouders gedupeerde zijn van het kindertoeslagschandaal en zijn geconfronteerd met een gedwongen uithuisplaatsing van kinderen. Het wetsvoorstel regelt de thans ontbrekende noodzakelijke wettelijke grondslag voor de AVG. De wet is van kracht tot 1 januari 2025. Indien sprake is dringende redenen kan de wet worden verlengd tot 1 januari 2027. Gedupeerde ouders van het kindertoeslagschandaal kunnen zich tot en met 31 december 2023 aanmelden bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 27 januari

17

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen