Uit het jaarlijkse onderzoek van de Europese Commissie naar het BTW-compliance-gat, het verschil tussen de verwachte en daadwerkelijk geïnde BTW van de EU-landen, blijkt dat het BTW-gat in 2020 € 93 miljard bedroeg voor de totale Europese Unie (EU).

Dat blijkt uit de antwoorden van staatssecretaris Van Rij van Financiën op Kamervragen van het lid Idsinga (VVD) over BTW-carrouselfraude. Het aandeel van Nederland in dit bedrag is € 1,7 miljard. Slechts een gedeelte van het BTW-gat is toe te rekenen aan BTW-carrouselfraude.

Het BTW-gat is de laatste jaren in Nederland gedaald. In 2016 was het BTW-gat nog € 2,6 miljard (5,3%). Met een geschat BTW-gat van 2,8% in 2020 heeft Nederland samen met een aantal andere lidstaten de laagste BTW-gatcijfers van de EU. Hieruit blijkt dat de aanpak van de Belastingdienst en de FIOD succesvol is.

De Europese Commissie heeft op 8 december 2022 een voorstel gepubliceerd ten aanzien van ‘VAT in the digital age’. Het Ministerie van Financiën bekijkt op dit moment de huidige aanpak van BTW-fraude in relatie tot dit voorstel. In februari 2023 ontvangt de Kamer het BNC-fiche over dit voorstel. Ook ontvangt de Kamer binnenkort het rapport van de EC over het BTW-gat met een begeleidende brief.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Omzetbelasting, Invordering

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 20 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

  598
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen