Rechtbank Den Haag oordeelt dat de gemeente Delft voldoende duidelijk heeft aangegeven dat op de plaats waar de auto van X stond alleen met een vergunning of dagvergunning geparkeerd kan worden. De naheffingsaanslag parkeerbelasting blijft in stand.

X parkeert zijn auto op een parkeerplaats in de gemeente Delft. X voldoet parkeerbelasting voor de duur van één uur. Hij ontvangt een naheffingsaanslag parkeerbelasting omdat op de bewuste plek alleen met een vergunning of dagvergunning geparkeerd kan worden. X stelt dat dit laatste niet duidelijk is gecommuniceerd door de gemeente.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de gemeente Delft voldoende duidelijk heeft aangegeven dat op de plaats waar de auto van X stond alleen met een vergunning of dagvergunning geparkeerd kan worden. X is twee borden gepasseerd die hierover informatie verschaffen. Dat X deze borden niet heeft opgemerkt, komt voor zijn eigen rekening. X wijst op twee borden met andere parkeerinformatie, maar deze borden gaan over het parkeerregime in een andere straat dan waar de auto van X stond geparkeerd. De rechtbank verwerpt het beroep van X op het vertrouwensbeginsel. Het enkele feit dat X vaker heeft geparkeerd op de locatie zonder een naheffing te krijgen, wekt geen in rechte te beschermen vertrouwen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 225

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Instantie: Rechtbank Den Haag

Editie: 16 december

16

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen