Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft documenten openbaar gemaakt die inzicht geven in het beoordelingskader van de FIOD bij informatiedeling met de Belastingdienst.

Aanleiding voor de openbaring van de stukken betreft een Woo-verzoek om informatie openbaar te maken die verband houdt met de praktijk waarbij medewerkers van de FIOD beoordelen of de door hen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek beslagen data dienstig kan zijn aan een lopend boekenonderzoek van de inspecteur. Naar aanleiding van het Woo-verzoek zijn acht documenten (beperkt) vrijgegeven.

Het Woo-verzoek betrof ook een verzoek om openbaarmaking van alle verwerkingsovereenkomsten in de zin van AVG tussen de inspecteur en de FIOD. In het besluit op het Woo-verzoek is aangegeven dat er geen verwerkingsovereenkomsten tussen de inspecteur en de FIOD zijn aangetroffen.

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67

Wet open overheid 5.1

Wet open overheid 1.1

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 16 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

589

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen