De Staatssecretaris van Financiën heeft naar aanleiding van een Woo-verzoek documenten openbaar gemaakt die zien op de evaluatie van het FBI- en VBI-regime door SEO Economisch Onderzoek.

Stichting Economisch Onderzoek (SEO) heeft op verzoek van het Ministerie van Financiën de regimes van de FBI en de VBI in de VPB geëvalueerd. SEO heeft onder andere een fiscale analyse en een internationale vergelijking uitgevoerd. Ook is onderzocht in hoeverre de regimes doelmatig en doeltreffend zijn. De verstrekte documenten zien met name op de communicatie tussen SEO en het Ministerie van Financiën over de evaluatie. Ook is een nota van het Ministerie van Financiën bijgevoegd over de aanbieding van het evaluatierapport. In het rapport wordt een uitgebreid overzicht van knelpunten en oplossingsrichtingen verstrekt. De conclusies uit het rapport zijn onder andere dat het VBI-regime een zeer beperkte bijdrage levert aan de Nederlandse concurrentiepositie en dat het FBI-regime niet noodzakelijk doorslaggevend is voor de internationale concurrentiepositie. Het onderzoeksrapport kan worden gedownload op de site van SEO.

Lees ook het thema Beleggingsinstellingen.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 8 december

Informatiesoort: VN Vandaag

301

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen