Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft veertien documenten vrijgegeven over het gebruik en de werking van algoritmes van de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen. De documenten zijn vrijgegeven naar aanleiding van een Woo-verzoek van Argos, het onderzoeksjournalistieke programma van de publieke omroepen HUMAN en VPRO.

In het Woo-verzoek verzoekt Argos om informatie over systemen van de Belastingdienst en Dienst Toeslagen die risicoscores hanteren, algoritmes bevatten om fraude op te sporen en/of aan te pakken en risicoprofielen met zich dragen. Het besluit op het Woo-verzoek van Argos is opgesplitst in twee deelbesluiten. Het eerste deelbesluit is gepubliceerd op 21 oktober 2022. De nu vrijgeven documenten zijn onderdeel van het tweede, en tevens laatste, deelbesluit en bevatten aanvullende documenten over de risicomodellen ‘Omzetbelasting Carrouselfraude’ (OBCF) en ‘Omzetbelasting Afgifte BTW-nummer’ (ABN) van de Belastingdienst. Tot slot is de beslisnota naar aanleiding van het eerste deelbesluit en een daaraan gehecht memo openbaar gemaakt. Het aangehechte memo geeft inzicht in de besluitvorming rondom het aan- en uitzetten van de risicomodellen omzetbelasting in de periode 20 januari 2021 tot en met 27 januari 2021.

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 2a

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Omzetbelasting, Invordering

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 1 september

Informatiesoort: VN Vandaag

721

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen