Per 1 september 2023 wordt het Besluit belasting- en invorderingsrente gewijzigd.

Ten eerste wordt het percentage belastingrente dat van toepassing wordt op de solidariteitsbijdrage gelijk aan het percentage dat geldt voor de VPB en de bronbelasting. Deze aanpassing treedt in werking met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2022. Ten tweede regelt dit wijzigingsbesluit dat het percentage voor in rekening te brengen belastingrente voor de VPB, de solidariteitsbijdrage en de bronbelasting met terugwerkende kracht tot en met 1 maart 2023 8% komt te bedragen. Hiermee wordt (tijdelijk) afgeweken van de geldende wettelijke systematiek, op grond waarvan het percentage in rekening te brengen belastingrente voor de genoemde middelen per 1 maart 2023 zou zijn gestegen van 8% naar 10,5% (V-N 2023/12.18).

Wat betreft het percentage dat geldt voor belastingrente die wordt vergoed, wordt niet met terugwerkende kracht afgeweken van de wettelijke systematiek. Hier blijft dus het percentage van 10,5% gelden. Vanaf 1 september 2023 geldt zowel ten aanzien van in rekening te brengen als ten aanzien van te vergoeden belastingrente een percentage van 8%. Dit percentage blijft van kracht totdat het nieuwe regime dat nu in onderzoek is (V-N 2023/32.15), in werking is getreden. Het is de verwachting dat dit per 1 januari 2024 het geval is.

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 30hb

[Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 1 september

Informatiesoort: VN Vandaag

908

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen