Gelet op de ontwikkeling van box 3 naar een nieuw stelsel van werkelijk rendement, waarbij de wijze waarop onroerend goed – niet zijnde de eigen woning – wordt belast, nog niet is uitgekristalliseerd, is het beleidsmatig niet logisch om de eigenwoningregeling hierin mee te nemen. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën aan de Tweede Kamer.

Het lid Jansen (FvD) had vragen gesteld naar aanleiding van rapporten van De Nederlandsche bank (DNB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Van Rij streeft ernaar zijn visie op de eigenwoningregeling in 2024 met de Kamer te delen. Gegeven de complexiteit van de huidige wetgeving en bestaande uitvoeringsvraagstukken, wil Van Rij in deze visie niet alleen oplossingen uitwerken, maar ook stilstaan bij bijvoorbeeld de relatie tussen de complexiteit van de eigenwoningregeling en de macro-economische aanbevelingen van DNB en IMF.

Hervorming van box 3 is zowel beleidsmatig, juridisch als uitvoeringstechnisch zeer gecompliceerd en treedt pas in 2027 in werking. Majeure wijzigingen in de eigenwoningregeling zijn daarmee op korte termijn niet realistisch.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 26 mei

Carrousel: Carrousel

399

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen